fbpx

Nieuw bestuur voor Rijnmondband

1 oktober 2018 Geplaatst door: Marvin Schaap Rijnmondband

Sinds de Algemene Ledenvergadering van maart jl. heeft het bestuur van de Rijnmondband in enigszins afgeslankte samenstelling moeten werken. Door omstandigheden hebben twee bestuursleden destijds hun functie neergelegd, waardoor het bestuur nog maar uit vijf in plaats van uit zeven personen bestond.

Ook de toenmalige voorzitter, Wim van Wijngaarden, had aangegeven dat hij wilde gaan stoppen, maar gelukkig is hij ad interim nog even doorgegaan. Penningmeester Herman Dercksen moest ook, vanwege privé omstandigheden, binnenkort zijn functie neerleggen. Door het vinden van een geschikte kandidaat, heeft opvolging inmiddels vervroegd plaatsgevonden.

Gelukkig zijn er begin juli vier mensen opgestaan die hebben aangegeven plaats te willen nemen in het bestuur. Een vereniging als de Rijnmondband kan nu eenmaal niet zonder een compleet bestuur.

Tijdens de buitengewone extra ledenvergadering, die op vrijdag 21 september jl. plaatsvond zijn alle beoogde nieuwe bestuursleden met ruime meerderheid gekozen door de leden.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

• Arthur van der Burg, voorzitter, tevens manager;
• Jorrit Penninga, secretaris;
• Jeffrey Hagenstein, penningmeester;
• Michiel Brussaard, 2e secretaris;
• Marvin Schaap, PR-functionaris;
• Annette van der Steen, algemeen bestuurslid;
• Peter Schaap, voorzitter jeugdcommissie.

De scheidende bestuursleden worden bedankt voor hun inzet in het bestuur en de nieuwe bestuursleden gaan, samen met de overblijvende bestuursleden, hard aan het werk om de vereniging hopelijk nog een lange en succesvolle toekomst te kunnen garanderen.